...
2
0
0
default avatar
Wojtek Sobieski
28.09.2023

Nowe przepisy wzmacniają ochronę konsumentów

Szacowany czas czytania: 6 minut

Udostępnij tą informacje innym

Reklama
helsehjelp

Nowe przepisy wzmacniają ochronę konsumentów

Kiedy unijna dyrektywa modernizacyjna zostanie wdrożona w Norwegii, nastąpią poważne zmiany w kilku centralnych przepisach dotyczących ochrony konsumentów.

– Ważne jest, aby przedsiębiorcy zapoznali się ze zmianami. Muszą zapoznać się z obowiązkami, jakie mają i jakie prawa przysługują konsumentom, a także zadbać o ich przestrzeganie. W przypadku naruszenia prawa firmy będą ryzykowały bardziej niż dotychczas, mówi Trond Rønningen, dyrektor norweskiego Urzędu Ochrony Konsumentów.

Przeczytaj również: Wybory 2023 – Obwodowe Komisje Wyborcze w Norwegii

Nowe przepisy wzmacniają ochronę konsumentów

Zmiany aktualizują obecne przepisy dotyczące ochrony konsumentów, tak aby lepiej wpasowały się w codzienne życie nowoczesnego i cyfrowego konsumenta. Muszą także zapewnić organom nadzorczym możliwość skuteczniejszego egzekwowania przepisów i reagowania na nie.

Bycie konsumentem musi stać się łatwiejsze, a przedsiębiorstwa muszą zadbać o dostosowanie się do nowych przepisów i wprowadzenie niezbędnych zmian w swoich praktykach.

Oto przegląd najważniejszych zmian, o których musisz wiedzieć, a które zaczną obowiązywać od 1 października.

Nowe zasady dotyczące sprzedaży obwoźnej (door-to-door)

Dla tych, którzy zajmują się sprzedażą door-to-door, teraz obowiązują wyraźniejsze przepisy dotyczące sposobu przeprowadzania tego rodzaju sprzedaży. Konsumenci teraz mają prawo ustawowo zarezerwować sobie możliwość odmowy niezamówionej sprzedaży door-to-door, na przykład poprzez umieszczenie odpowiedniego znaku lub naklejki, że np. sprzedaż door-to-door zostaje zakazana w określonych godzinach.

Prawo do rezerwacji nie dotyczy zbierania funduszy na cele organizacji charytatywnych, chyba że są one uważane za przedsiębiorców.

Wprowadzane jest również obowiązkowe wydłużenie terminu płatności do 14 dni w przypadku sprzedaży door-to-door, jeśli kwota przekracza 1500 koron. To dodatkowe prawo obok prawa odstąpienia od umowy przez konsumenta. Prawo odstąpienia od umowy zostaje rozszerzone na przypadki, gdy usługa została dostarczona lub w przypadku zakupu towarów spersonalizowanych, na przykład towarów z wygrawerowanym imieniem.

Marketing cenowy

Regulamin informacji cenowych zostaje zmieniony w taki sposób, że obowiązują teraz jaśniejsze zasady marketingu obniżek cen na towary. Zgodnie z nowymi przepisami handlowcy muszą w takich przypadkach zawsze ujawniać najniższą cenę stosowaną w ciągu ostatnich 30 dni przed rozpoczęciem marketingu.

Opinie użytkowników od konsumentów

Aby zapewnić wiarygodność opinii konsumentów w internecie, wprowadza się nowe zasady mające zapewnić, że opinie użytkowników są prawdziwe. Przede wszystkim wprowadzony zostaje obowiązek informowania o tym, jakie działania podejmuje przedsiębiorca, aby opinie użytkowników pochodziły od prawdziwych konsumentów, którzy korzystali lub nabyli towary lub usługi. Ponadto kilka praktyk jest zabronionych. Odtąd zawsze zabronione będzie:

  • stwierdzać, że opinie użytkowników są prawdziwe, bez wprowadzenia uzasadnionych środków zapobiegających fałszywym opiniom
  • zgłaszanie lub bycie odpowiedzialnym za to, że ktoś lub coś przesyła fałszywe recenzje lub rekomendacje użytkowników
  • celowa prezentacja wzmianek i komunikatów w mediach społecznościowych w marketingu

Oprócz jasnych zakazów, które ułatwią egzekwowanie przepisów wobec osób próbujących oszukać, przepisy powinny motywować przedsiębiorstwa do podejmowania dobrych i skutecznych środków zapewniających, że opinie użytkowników pochodzą od prawdziwych konsumentów.

Internetowe platformy handlowe

Konsumentom czasami trudno jest wiedzieć, z kim dokonują transakcji i jakie przysługują im prawa podczas handlu na internetowych platformach handlowych. W związku z tym wprowadza się kilka nowych wymogów informacyjnych, dzięki którym bezpieczniej będzie kupować w internecie od osób trzecich. Wymogi te oznaczają między innymi, że każdy, kto oferuje internetowe platformy handlowe, musi ujawnić kryteria rankingu ofert w wynikach wyszukiwania, niezależnie od tego, czy sprzedawca jest przedsiębiorstwem, czy nie. Jak również, że zasady ochrony konsumentów niekoniecznie mają zastosowanie, jeśli sprzedawca jest osobą prywatną osoba. Ponadto musi być jasne, w jaki sposób dostawca platformy handlowej i sprzedawca rozdzielają między siebie odpowiedzialność, na przykład w przypadku gdy jedna strona jest odpowiedzialna za wysyłkę, a druga za jakość towarów i wszelkie reklamacje.

Zmiany w prawie odstąpienia od umowy w przypadku treści cyfrowych

Dla niektórych rodzajów treści cyfrowych jest pożądane uzyskanie dostępu od razu, nawet jeśli prawo do odstąpienia od umowy wygasa po jej rozpoczęciu. Na przykład, w przypadku zakupu/wynajmu filmu lub mikrotransakcji w grach. Zmiana w prawie teraz pozwala na wyłączenie treści cyfrowych spod prawa do odstąpienia od umowy, jeśli konsument wyraźnie zgodzi się na dostarczenie treści przed upływem właściwego terminu na odstąpienie od umowy. Jednak przedsiębiorcy muszą pamiętać o potwierdzeniu, że umowa została zawarta zgodnie z prawem, aby prawo do odstąpienia od umowy nie obowiązywało.

Skuteczne sankcje

Aby przedsiębiorstwa mogły przestrzegać prawa, ważne są, aby sankcje były skuteczne i odstraszające. Norweski Urząd Ochrony Konsumentów jest obecnie upoważniony do nakładania kar za łamanie prawa w większej niż dotychczas liczbie przypadków. Urząd będzie mógł nałożyć kary za naruszenia zakazu ukrytej reklamy i nieuczciwych warunków umów w ustawie o marketingu oraz naruszenia dodatkowych przepisów ustawy o prawie do odstąpienia od umowy.

Wprowadzone zostanie maksymalne ograniczenie wysokości kar za naruszenia prawa. To ograniczenie wyniesie 4% rocznego obrotu lub 25 milionów koron, w zależności od tego, co jest wyższe. To samo ograniczenie dotyczy tych, którzy przyczynili się do naruszenia prawa.

Rola Urzędu Ochrony Konsumentów

Urząd Ochrony Konsumentów będzie egzekwował i udzielał wyjaśnień dotyczących nowych przepisów. W przyszłości będziemy między innymi aktualizować strony tematyczne oraz materiały informacyjne, aby zarówno przedsiębiorcy, jak i konsumenci mieli dostęp do aktualnych informacji dotyczących przepisów. Będziemy także priorytetowo udzielać wsparcia i wyjaśnień dla określonych branż, które szczególnie odczuwają skutki tych zmian. Istnieje również wiele innych przepisów, poza tymi, o których mowa, które będą ważne do zapoznania się.

Polub nas na facebooku i udostępnij innym nasz post

Źródło: Urząd Ochrony Konsumentów

Esparcie Wataha integrasjon

Przeczytaj również: Zmiana opon na zimowe: Dobre opony to kluczowy element bezpieczeństwa


Udostępnij tą informacje innym

Zapisz się do Newslettera

Akceptuję regulamin strony, oraz zapoznałem się z polityką oraz Rodo
LANGUAGE