– Należy szybko zareagować na młodych ludzi popełniających przestępstwa. Długi czas oczekiwania pomiędzy przestępstwem a reakcją może być dużym obciążeniem zarówno dla ofiary, jak i jej najbliższych. Istnieje również ryzyko, że młodzi ludzie popełnią nowe przestępstwa, dlatego konieczna jest szybka reakcja. Szybkie postępowanie karne będzie w stanie zapobiec nawrotom i wcielaniu do siatek przestępczych, mówi minister Emilie Mehl.

Przeczytaj również: Złomowanie aut i innych pojazdów w Norwegii

Emilie Enger Mehl zwróciła się obecnie do Administracji Sądowej, we współpracy z Dyrekcją Policji, Dyrekcją Służb Więziennych, Prokuratorem Generalnym i Sekretariatem Rad ds. Konfliktów, o zbadanie możliwości ustanowienia szybkiej ścieżki rozpatrywania spraw karnych, najlepiej w Sądzie Rejonowym w Oslo. Dochodzenie musi zostać zakończone do końca roku i będzie stanowić podstawę do dalszych działań następczych w ministerstwie.

Przyspieszenie procesu rozpatrywania spraw przeciwko młodym przestępcom

– Rząd niedawno przedstawił propozycje zmian w reakcji na przestępstwa młodzieży. Propozycje mają między innymi na celu zapewnienie szybszego wprowadzania kary oraz więcej opcji działań dla sądów przy wymierzaniu kar i w przypadku naruszeń. Wielu zwróciło uwagę na konieczność przyspieszenia procesu rozpatrywania spraw przeciwko młodym przestępcom. Dla nas ważne było wysłuchanie tych sygnałów.