W zdecydowanej większości spraw imigracyjnych obecnie rejestruje się i przechowuje odciski palców. Dotyczy to zarówno spraw o azyl, jak i innych spraw dotyczących pobytu, a także przypadków wydalenia lub deportacji.

Dzięki wykorzystaniu danych biometrycznych obcokrajowcy w Norwegii są przypisani do jednej tożsamości. Celem jest głównie kontrola i zapobieganie oszustwom dotyczącym tożsamości zarówno w sprawach imigracyjnych, jak i w innych kontekstach, a także usprawnienie ponownego wykorzystania, między innymi w celu odnowienia zezwoleń i kart pobytu. Zapewnienie cudzoziemcom wspólnej tożsamości jest również ważne w kontekście niewłaściwego korzystania ze świadczeń socjalnych i przestępczości w miejscu pracy. Celem przedstawianych obecnie wniosków jest zarówno dalsze ułatwienie ponownego wykorzystywania informacji biometrycznych, a tym samym ograniczenie konieczności obecności cudzoziemca. Celem jest. również zapewnienie wystarczającego czasu przechowywania, a także praktycznych i solidnych zasad usuwania odcisków palców.

Uproszczone i ujednolicone terminy usuwania odcisków palców

Ministerstwo proponuje w szczególności uproszczone i ujednolicone terminy usuwania odcisków palców. Proponuje się także zniesienie obowiązku zwrotu starej karty pobytu przy jej odnowieniu. Co za tym idzie zwolnienie z opłaty w przypadku niezłożenia karty pobytu. Wreszcie proponuje się, aby w rejestrze imigracyjnym istniała możliwość przechowywania zdjęć twarzy i odcisków palców pobranych do celów dokumentów podróży, a dane biometryczne, które zostały już pobrane w związku z wnioskiem o zezwolenie na pobyt lub ochronę, mogły być ponownie wykorzystywane o wydanie dokumentu podróży.

Termin konsultacji wyznaczono na dzień 11 października 2024 r.

Polub nas na facebooku i udostępnij innym nasz post

Źródło: regjeringen , Zdjęcie: pixabay

Przeczytaj również: Zmiany w umowach o pracę