Największe miasto Norwegii – ponad 1 mln mieszkańców

0
Największe miasta Norwegii

Największe miasto Norwegii stało się oficjalnie metropolią zamieszkiwaną przez ponad 1 mln mieszkańców. Jest to efekt m.in. wysokiego zurbanizowania tego kraju – obecnie ok. 82% osób mieszka w miastach. Przy czym różnica w zaludnieniu norweskiej stolicy jest znacząco większa, niż drugiego pod tym względem Bergen.

Największe miasto Norwegii

W przeciwieństwie do południowych sąsiadów – Szwedów – największe miasto Norwegii nie mogło poszczycić się statusem “milionowego” miasta. Dzięki jednak rosnącej liczbie populacji, a przede wszystkim dużemu napływowi mieszkańców do Oslo, od 2017 roku stolicę zamieszkuje dokładnie 1 000 467 osób. To znaczący wzrost na przestrzeni ostatnich lat.

Czytaj również: Urlop dla rodziców w Norwegii – co warto wiedzieć?

W 2005 drugim ok. 500 tys.

Jeszcze w 2005 roku w Oslo mieszkało nieco ponad 500 tys. osób, a dokładnie – 529 407. W ciągu trzynastu lat populacja miasta się niemal podwoiła. Dzięki wzrostowi ludności o 11 600 osób w 2017 roku stolica Norwegii przekroczyła magiczną liczbę miliona. Przy czym warto zaznaczyć, że SSB jako miasto Oslo definiuje wszystkie następujące obszary: Oslo, Bærum, Asker, Skedsmo, Lørenskog, Oppegård, Rælingen, Ski, Nittedal, Røyken, Sørum oraz Lier.

Wysoka urbanizacja Norwegii

Z najnowszych danych statystycznych SSB wynika również, że ponad 82% ludności w Norwegii mieszka w miastach. W liczbach bezwzględnych przyrost ten wygląda imponująco: w 2002 roku w miastach mieszkało ok. 475 000 Norwegów, a w 2018 roku już 4 328 000. Zmniejszyła się również populacja zamieszkując przedmieścia – z 1 023 000 w 2002 roku do 955 000 w 2018 roku.

“To nie jest urbanizacja”

Jak podkreśla jednak Even Høydahl ze szwedzkiego urzędu statystycznego, rosnąca populacja mieszkająca w miastach nie jest równoznaczna ze zjawiskiem urbanizacji. Wystarczy wspomnieć, że 75 tys. mieszkańców żyje w miastach nie mających więcej, niż 400 mieszkańców. Z kolei ok. 303 tys. osób zamieszkuje miasta o populacji nie większej, niż 1 000 mieszkańców.

Największe miasto Norwegii na tle innych miast

Obecnie największe miasto Norwegii jest znacząco bardziej zaludnione, niż inne norweskie miejscowości. W Oslo mieszka obecnie 1 000 467 osób, zaś w drugim pod tym względem Bergen  już tylko 255 464. Trzecim najbardziej zaludnionym norweskim miastem jest Stavanger/Sandness – 222 697 mieszkańców, czwartym zaś Trondheim z liczbą 183 378 mieszkańców.

[caldera_form id=”CF5b4dc9743b1e5″]