...
0
0
0
default avatar
Lukasz Pawlowicz
16.06.2020

Świadczenia rodzinne w Norwegii

Szacowany czas czytania: minut

Świadczenia rodzinne w Norwegii

Barnetrygd – zasiłek rodzinny to jedno z podstawowych świadczeń dla osób posiadających dzieci w Norwegii.

Przysługuje on od miesiąca po urodzeniu dziecka lub od miesiąca, w którym zostaną spełnione warunki uzyskania zasiłku. Wypłacany jest do miesiąca, w którym dziecko osiąga wiek 18 lat włącznie. Kiedy możesz otrzymać zasiłek rodzinny i świadczenia pieniężne?

Aby pobierać zasiłek rodzinny musisz spełniać następujące warunki

Musisz osiągnąć dochód objęty składkami na ubezpieczenie społeczne w Norwegii. Np. z tytułu umowy o pracę, prowadzenia działalności gospodarczej lub pobierania świadczeń równoważnych z pracą. Są to zasiłki rodzicielski (foreldrepenger), rehabilitacyj, chorobowy, pielęgnacyjny czy też zasiłek dla bezrobotnych,·

Odprowadzać w Norwegii składki na ubezpieczenie społeczne

Być na stałe zameldowanym wraz z dziećmi. Jeśli mieszkasz w Norwegii z rodziną:Gdy cała rodzina mieszka w Norwegii. Masz prawo do zasiłku na dziecko i świadczeń pieniężnych. Dotyczy to wszystkich cudzoziemców mieszkających w Norwegii. Warunek to zarejestrowanie w rejestrze krajowym i posiadanie zezwolenia na pobyt, lub legalny pobyt z innych powodów.

Jeśli pracujesz w Norwegii, a Twoja rodzina mieszka w Polsce

Jeżeli rodzic, który mieszka w Polsce. Posiada pracę lub otrzymuje świadczenie równoważne z pracą i ma prawo do zasiłku na dziecko i świadczenia pieniężnego z Polski. W przypadku, gdy zasiłek z Polski jest mniejszy niż zasiłek w Norwegii, NAV wypłaci różnicę między zasiłkami.

Jeżeli rodzic, który mieszka w Polsce nie jest zatrudniony i nie otrzymuje świadczeń równoważnych z pracą, uprawniony do pełnej wypłaty świadczenia na dziecko jest rodzic pracujący w Norwegii. Obywatele EOG pracujący na norweskim statku lub na norweskim szelfie kontynentalnym są równi pracownikom zagranicznym pracującym na kontynencie norweskim. Wyjątek stanowią żeglarze mieszkający na Łotwie, w Polsce i Rumunii, którzy pracują na statkach zarejestrowanych w „Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków”. Dotyczy to przepisów dotyczących zabezpieczenia społecznego na Łotwie, w Polsce lub Rumunii. Wysokość zasiłku na dzień dzisiejszy to 1.054,00 kr na każde dziecko.Osoby samotnie wychowujące dzieci, mogą również otrzymać dodatkowe świadczenie (utvidet barnetrygd).

Esparcie Wataha integrasjon

Rozszerzony zasiłek rodzinny to zasiłek rodzinny na jedno dziecko więcej, niż faktycznie mieszkasz. Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku:

  • akty urodzenia dzieci – na drukach unijnych lub w skróconej formie tłumaczeń na język angielski/norweski,
  • akt małżeństwa aktualny (jeżeli aktualne) – na druku unijnym lub w skróconej formie tłumaczenia na język angielski/norweski,
  • kopię umowy o pracę lub innej dokumentacji będącej potwierdzeniem zatrudnienia. W przypadku osób prowadzących własną działalność  – bilans, wyciąg z rejestru osób prowadzących działalność gospodarczą, oraz wydruk rozrachunku z klientami.
  • zestawienie rocznych dochodów za ostatni rok podatkowy (lønnsoppgave),
  • rejestrację pobytu w Norwegii lub pozwolenie na pobyt (registreringsbevis lub oppholdstillatelse),
  • wszystkie odcinki z pensji za obecny rok podatkowy,
  • dokument tożsamości  – dowód osobisty lub paszport osoby, która ubiega się o zasiłek opiekuńczy
  • Świadczenia rodzinne w NorwegiiPrzeczytaj nasz artykuł o ubezpieczeniu domu w Norwegii

Zapisz się do Newslettera

Akceptuję regulamin strony, oraz zapoznałem się z polityką oraz Rodo
LANGUAGE