Pogoda w:

Oslo

Brak opadów
Dziś -3
Jutro -1
17
0
0
default avatar
Natalia Kolodziejczak
30.09.2021

Prawa pracownika w Norwegii

Szacowany czas czytania: 8 minut

Prawo w Norwegii. Prawa pracownika w Norwegii, w poniższym artykule znajdziesz ważne informacje dotyczące pracy w Norwegii. Jest to bardzo ważne, abyś znał swoje prawa i obowiązki w pracy.  A poniżej znajdziesz istotne informacje na przykład na temat wynagrodzenia czy czasu pracy.

Wynagrodzenie

W Norwegii nie ma jednej ogólnej płacy minimalnej, jednak w kliku branżach jest ona zapewniona pracownikom. Dla przykładu w branży budowlanej dla osób wykształconych w zawodzie będzie to 220kr/h, jednak jak nie masz wykształcenia ale przepracowałeś już rok w tej branży należy ci się 206,50kr/h. W branży sprzątającej wynagrodzenie wynosi 196,04kr/h, a podczas nadgodzin należy ci się minimum dodatkowe 27kr/h. Płaca minimalna dla wykształconego elektryka to 225,15kr/h, bez wykształcenia stawka ta wynosi 196,47kr/h. W branży transportu towarowego, czyli gdzie waga pojazdu jest większa niż 3,5 tony płaca minimalna to 185,50kr/h. Jeśli pracujesz w jakieś innej branży niż wyżej wymienione, możesz skontaktować się z związkiem zawodowym, aby dowiedzieć się o płacy minimalnej.

Przy wypłacie wynagrodzenia lub zaraz po jej otrzymaniu, powinieneś dostać tak zwany lønnsslipp.  Dokument ten pokazuje jakie otrzymujesz wynagrodzenie brutto. Oraz to jaki podatek został odprowadzony, czy dokonano innych potrąceń z wynagrodzenia brutto. Jakiej wysokości wypłatę otrzymujesz (wynagrodzenie netto) oraz metodę obliczania dodatku urlopowego. Jeśli nie otrzymasz lønnsslipp, musisz zażądać go od swojego pracodawcy.

Potrącenia

Jeśli chodzi o potrącenia z wynagrodzenia to główna zasada mówi, że pracodawca nie ma prawa dokonywać potrąceń z wynagrodzenia ani dodatku urlopowego. Nawet jak coś zniszczysz lub zgubisz, musisz wyrazić zgodę na potrącenie z wynagrodzenia na poczet strat. Jeśli pracujesz w jednej z branż, w której ustalone jest minimalne wynagrodzenie, nie ma możliwości uzgodnienia, że pokryjesz szkodę z otrzymanej wypłaty.

Dodatek urlopowy zastępuje wynagrodzenie w czasie urlopu i wynosi co najmniej 10,2% twojego wynagrodzenia brutto. W Norwegii główna zasada mówi, że wszyscy pracownicy mają prawo do urlopu i dodatku urlopowego. Masz prawo do 25 dni roboczych urlopu w roku. Pracownik ma prawo i obowiązek wykorzystać urlop w całości, a pracodawca ma obowiązek zapewnić mu pełny urlop. Musisz jednak pamiętać, aby zapytać pracodawcę o wolne dwa miesiące wcześniej. Masz również prawo zażądać wykorzystania trzech tygodni nieprzerwanego urlopu w głównym okresie wakacyjnym, jest to od 1 czerwca do 30 września.

Dodatek urlopowy jest wypłacany w roku następnym przed pójściem na urlop, lub w chwili rozwiązania stosunku pracy. W przypadku osób w wieku powyżej 60 lat dodatek urlopowy wynosi 12,5%, mają one również prawo do dodatkowego tygodnia urlopu.

Czas pracy

Jako pracownik w Norwegii zawsze masz prawo wiedzieć, kiedy i ile będziesz pracować. Z zasady zwykły czas pracy w Norwegii wynosi 9 godzin w ciągu 24 godzin (normalny dzień pracy) oraz 40 godzin w ciągu 7 dni (normalny tydzień pracy).

Jest jednak kilka wyjątków. Jeśli pracujesz nadgodziny, należy Ci się dodatek w wysokości co najmniej 40% ustalonej stawki godzinowej, i musi być on zawsze wypłacany. Możesz również zawrzeć z pracodawcą pisemną umowę mówiącą, że nadgodziny będą w całości lub częściowo rozliczane w formie udzielenia czasu wolnego.

Jeśli pracujesz dłużej niż 5,5 godziny, masz prawo do przynajmniej jednej krótkiej przerwy. Jeśli pracujesz 8 godzin, masz prawo do minimum 30-minutowej przerwy. Musisz wiedzieć, że w przypadku braku odpowiedniego pokoju socjalnego przerwa jest traktowana jako płatny czas pracy. Jeśli pracujesz 2 godziny dłużej niż normalne godziny pracy, masz prawo dodatkowej 30-minutowej przerwy, która również będzie traktowana jak czas pracy.

Dodatkowo warto wiedzieć, że pracownikom przysługuje co najmniej 11 godzin nieprzerwanego czasu wolnego w ciągu 24 godzin , oraz 35 godzin nieprzerwanego czasu wolnego w ciągu 7 dni.

Praca w porze nocnej (między 21:00 a 6:00) oraz praca w niedziele z zasady jest niedozwolona, chyba że wymaga tego charakter pracy. Wynagrodzenie za pracę w tym czasie należy uzgodnić na piśmie w umowie o pracę. Czas, w którym jesteś do dyspozycji pracodawcy, musi być rejestrowany jako godziny pracy.

Umowa

Jeśli pracujesz w Norwegii, zawsze masz prawo do pisemnej umowy o pracę. Obowiązuje to niezależnie od formy zatrudnienia (na czas nieokreślony/określony) oraz od tego, jak długo będziesz pracować, nawet jeśli będzie to tylko jeden dzień. Nie ma wyjątków od tej zasady.

Za zawarcie pisemnej umowy o pracę odpowiada pracodawca, jest ona ważna i potwierdza twoje zatrudnienie. Umowa o pracę musi zawierać takie informacje jak wynagrodzenie, data wypłaty wynagrodzenia, godziny pracy, dodatek urlopowy i czas obowiązywania umowy.

Umowa o pracę musi zostać zawarta jak najszybciej i podpisana przez obie strony. Pamiętaj, że nie może to być później niż miesiąc po rozpoczęciu pracy. Przeczytaj i zrozum, co zawiera umowa o pracę. Pomóc ci w tym za darmo może Caritas Norge, kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji.

Zatrudnienie

Główną zasadą w Norwegii jest to, że pracownik powinien być zatrudniony na czas nieokreślony. Umowa obowiązuje wtedy do czasu jej rozwiązania przez jedną ze stron. Jeśli w umowie o pracę jest podana data jej wygaśnięcia, oznacza to, że jesteś zatrudniony na czas określony. Możesz również pracować dla agencji pracy tymczasowej. W takim wypadku agencja jest twoim pracodawcą i zatrudnia Cię do pracy dla innych. Nie możesz mieć wtedy warunków pracy i wynagrodzenia gorszych niż pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony, którzy wykonują podobną pracę.

Jeśli pracujesz w różnych porach dnia, pracodawca musi sporządzić grafik z godzinami pracy. Grafik ten należy przygotować jak najwcześniej, ale nie później niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem pracy. Powinien on być łatwo dostępny dla pracowników.

Jeśli pracodawca wypowie umowę o pracę, musi mieć ku temu ważny powód, a wypowiedzenie musi mieć formę pisemną. Masz prawo do pracy i wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, który wynosi jeden miesiąc, chyba że umowa o pracę stanowi inaczej. Liczy się to od pierwszego dnia miesiąca następującego po wypowiedzeniu. W przypadku poważnego naruszenia umowy o pracę pracodawca może cię zwolnić natychmiastowo.

W przypadku trudnej sytuacji ekonomicznej pracodawca może cię wysłać na urlop postojowy. Oznacza to, że obowiązek pracy i wypłacania wynagrodzenia czasowo ustają. Musisz zostać o tym powiadomiony z wyprzedzeniem i możesz ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych z NAV.

Środowisko pracy

Jako pracownik w Norwegii masz prawo do bezpiecznego środowiska pracy. W miejscu pracy obowiązują wysokie wymagania dotyczące bezpieczeństwa, a wiele z nich jest regulowanych przez prawo. Za zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy odpowiada pracodawca.

Pracodawca musi wspólnie z pracownikami ocenić możliwe zagrożenia w miejscu pracy. Jest on również odpowiedzialny za wdrożenie środków w celu usunięcia lub zmniejszenia ryzyka zachorowania lub odniesienia obrażeń przez pracowników podczas pracy. Pracodawca musi zapewnić ci szkolenie w języku, który rozumiesz, tak byś wiedział o środkach bezpieczeństwa i nie tylko.

Wszystkie norweskie firmy muszą mieć własnego społecznego męża zaufania, którego wybierają pracownicy. Jako pracownik musisz wiedzieć, kto jest mężem zaufania i jak możesz się z nim skontaktować. Zadaniem społecznego męża zaufania jest dopilnowanie, by ​​pracodawca wypełniał swoje obowiązki w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i dobra pracownika. Możesz zgłosić się do męża zaufani również w sprawie problemów w pracy.

Obowiązki pracownicze

Jako pracownik masz również obowiązek przyczyniać się do tego, aby miejsce pracy zapewniało bezpieczne i zdrowe warunki pracy. Postępuj zgodnie z wytycznymi firmy, używaj wymaganego sprzętu ochronnego i pomagaj uniknąć wypadków i obrażeń. Informuj pracodawcę i społecznego męża zaufania o niebezpiecznych warunkach pracy.

Dodatkowo powinieneś posiadać kartę BHP. Jest to obowiązkowy identyfikator, który wszyscy pracownicy budowlani i sprzątacze muszą w sposób widoczny nosić w miejscu pracy. Za zamówienie Twojej karty BHP odpowiada pracodawca. Karta jest imienna i ważna przez okres zatrudnienia, musi zostać jednak odnowiona po dwóch latach. Jeśli nie otrzymałeś karty BHP, zgłoś się do pracodawcy.

Przeczytaj nasz kolejny artykuł: Czas pracy w Święta – o czym musimy wiedzieć?

Jeśli zainteresował Cię ten artykuł, zostaw kciuka. Oceniasz w ten sposób stopień zainteresowania.

Jesli szukasz porady prawnej, skontaktuj się z odpowiednim prawnikiem w Norwegii

Zapisz się do Newslettera

Akceptuję regulamin strony, oraz zapoznałem się z polityką oraz Rodo
Wybierz Język