...
12
0
0
default avatar
Wojtek Sobieski
16.08.2022

Norweski dowód osobisty dla prawie wszystkich

Szacowany czas czytania: 7 minut

Norweski dowód osobisty dla prawie wszystkich

Krajowy dowód osobisty musi zostać wydany każdemu, kto ma numer urodzenia lub D-numer w Norwegii. Zapobiegnie przestępczości w pracy i przyczyni się do włączenia słabszych grup społecznych do społeczeństwa.

Norweski dowód osobisty dla prawie wszystkich

Krajowy dowód osobisty stał się dostępny dla obywateli Norwegii w 2020 r. W niedawnej propozycji konsultacji został on otwarty, aby umożliwić większej liczbie obcokrajowców uzyskanie norweskiego dowodu osobistego. Cieszymy się z tego, ale fakt, że prawie każdy może go zdobyć, nie jest wystarczająco dobry.
W propozycji konsultacji kilka osób związanych z Norwegią jest wyłączonych z uzyskania dowodu osobistego. Wśród nich obywatele UE na krótkoterminowych pracach i osoby ubiegające się o azyl oczekujące na odpowiedź na swój wniosek. Dzieje się tak pomimo faktu, że obie grupy to osoby, którym nadano tożsamość w Norwegii poprzez numer urodzenia lub D-numer w Rejestrze Krajowym.
Powodem, dla którego są one wykluczone, są wymagania dotyczące zezwolenia na pobyt w celu uzyskania krajowego dowodu osobistego. Uważamy, że nie jest to właściwe, gdy cel dowodu osobistego nie jest związany z prawami ani statusem pobytu. Dowód osobisty powinien dokumentować, kim jesteś w Norwegii. Może on być ważnym narzędziem w walce z nadużywaniem dowodu tożsamości i przestępczością podatkową.

Co to jest dowód tożsamości i dlaczego go potrzebujemy?

Norweski Urząd Podatkowy nadaje numer urodzenia lub numer D wszystkim osobom zamieszkałym lub powiązanym z Norwegią. Numer identyfikacyjny, który posiadasz w Krajowym Rejestrze jest unikalny dla Ciebie. Władze i firmy używają tego do identyfikacji użytkownika. Dzięki temu wiemy, że to jesteś Ty, a nie inna osoba o tym samym nazwisku, adresie lub dacie urodzenia.
Jednak sam numer identyfikacyjny nie wystarczy, aby potwierdzić, kim jesteś. Wymagany jest dowód tożsamości, który potwierdza, że ​​numer identyfikacyjny jest używany przez osobę, na którą jest zarejestrowany. Na przykład, jeśli zamierzasz odebrać leki na receptę w aptece, farmaceuta musi zobaczyć dowód tożsamości, który pokazuje połączenie z numerem identyfikacyjnym.

Przeczytaj również: Pytania i odpowiedzi dotyczące sytuacji energetycznej

Jeśli chcesz sprawdzić swoje zeznanie podatkowe na skatteetaten.no, użyj swojego elektronicznego identyfikatora (eID). Elektroniczny identyfikator, taki jak BankID, potwierdza powiązanie osoby przed monitorem z numerem identyfikacyjnym w Krajowym Rejestrze. Aby upewnić się, że BankID zostanie wydany właściwej osobie, pomocne byłoby przedstawienie dowodu tożsamości, który pokazuje, że dana osoba jest powiązana z przedstawionym norweskim numerem identyfikacyjnym.

Zapobieganie przestępczości w miejscu pracy

Narodowe karty identyfikacyjne są okazją do zapobiegania nadużywaniu tożsamości innych osób przez przestępców. Aby jednak całkowicie zamknąć tę możliwość, musimy dać dowód osobisty każdemu, kto jest zarejestrowany w Norwegii. Każdy ma prawo do ochrony swojej tożsamości przed nadużyciem. Typowym przykładem tego, komu przypisuje się numer D, są osoby, które przebywają tutaj w związku z krótkoterminowym pobytem w pracy. Po zakończeniu zatrudnienia i odejściu D-number nie jest usuwany z Krajowego Rejestru. Niestety widzimy, że takie pozostałe numery identyfikacyjne są przedmiotem nadużyć. Korzystają z nich osoby inne niż te, którym je przyznano, z zamiarem osiągnięcia zysku kosztem uczciwego rynku pracy.
Na przykład widzimy, że niektórzy pracodawcy ponownie wykorzystują unijne tożsamości byłych pracowników, ponownie wykorzystując wcześniej przydzielone numery identyfikacyjne. Kiedy ktoś pracuje nielegalnie w cudzej tożsamości, daje to pracodawcy przewagę tańszej siły roboczej. Powoduje to zakłócenie konkurencji na rynku i nieuczciwe warunki w niektórych miejscach pracy.

Jedna osoba, jedna tożsamość

Wyjątkowa siła dowodu osobistego w walce z przestępczością skarbową jest związana z kontrolą, jaka jest przeprowadzana w związku z wydaniem dowodu. Po wydaniu krajowego dowodu osobistego w rejestrach wymiaru sprawiedliwości przeprowadza się tak zwane przeszukanie jeden-do-wielu. Krótko mówiąc, obejmuje wyszukiwanie zdjęcia twarzy, co gwarantuje, że tylko jednej osobie można wydać krajowy dowód osobisty na podstawie numeru identyfikacyjnego. Uniemożliwia również jednej osobie posługiwanie się wieloma tożsamościami dzięki wydaniu krajowego dowodu osobistego dla wielu numerów identyfikacyjnych.
Jest to ważne, ponieważ chroni przed niewłaściwym wykorzystaniem identyfikatora. Trudniej jest nadużywać numeru identyfikacyjnego, który jest powiązany zarówno z osobą, jak i danymi biometrycznymi, jak ma to miejsce w przypadku dowodu osobistego. Każda osoba posiadająca norweski numer identyfikacyjny potrzebuje takiej ochrony. Potwierdza to m.in. badanie kradzieży tożsamości z 2022 r.. W badaniu około 150 000 Norwegów odpowiedziało, że ​​doświadczyło kradzieży tożsamości w ciągu ostatnich dwóch lat.

Właściwy dochód dla właściwej osoby

Osoby ubiegające się o azyl mogą, pod pewnymi warunkami, otrzymać tymczasowe pozwolenie na pracę w trakcie rozpatrywania wniosku. Jako organ podatkowy jesteśmy zatem zależni m.in. od tego, czy raportowany dochód z sektora biznesowego jest powiązany z odpowiednią osobą. Jednocześnie dobrze wiadomo w dziedzinie zwalczania przestępczości, że osoby ubiegające się o azyl są wrażliwą grupą pracowników, która jest bardziej narażona na nadużycia w życiu zawodowym.
Ponieważ jest to już wrażliwa grupa i bez możliwości potwierdzenia przydzielonego im numeru identyfikacyjnego, istnieje większe ryzyko, że osoby ubiegające się o azyl będą wykorzystywane i narażone na nadużycia związane z dokumentami tożsamości. Bez dowodu tożsamości istnieje zwiększone ryzyko, że ktoś pracuje pod cudzą tożsamością i pracuje nielegalnie w przypadku braku legalnej alternatywy.
Osoby ubiegające się o azyl otrzymują w Norwegii tożsamość za pomocą numeru D w rejestrze krajowym. Dostają to już przy rejestracji wniosku o azyl. Z tego wynika również potrzeba potwierdzenia własnej tożsamości. Jednym z takich rozwiązań są dowody osobiste.

Dowód osobisty jest ważnym dokumentem

Potrzeba bezpiecznego dowodu tożsamości przez cudzoziemców jest również związana z normalnym uczestnictwem w społeczeństwie w Norwegii.
Potrzeba dowodu tożsamości pojawia się, gdy potrzebujesz karty podatkowej, musisz otworzyć konto bankowe lub sprawdzić wynik badania lekarskiego na helsenorge.no. To sytuacje, które wymagają kontaktu z norweskimi władzami lub firmami, w których wymagane jest potwierdzenie nadanej tożsamości. Dowody tożsamości są zarówno bezpiecznym dowodem tożsamości, jak i mogą stanowić bezpieczniejszą podstawę do tworzenia eID o wysokim poziomie bezpieczeństwa.
Każdego roku Krajowy Rejestr Obywateli nadaje numer identyfikacyjny około 100 000 obcokrajowców. Opisuje zakres cudzoziemców, którzy również potrzebują mocnego dowodu tożsamości, aby chronić swoją tożsamość w Norwegii. Żaden z nich nie może zostać wykluczony z systemu za pomocą krajowego dowodu osobistego.
Dowód osobisty to ważny środek, ale efekt zależy od tego, ile jest wliczonych – w tej kwestii większość to za mało.

Zdjęcie: politiet/ zdjęcie przykładowe

Źródło: Skatteetaten

Esparcie Wataha integrasjon

Przeczytaj i dowiedz się więcej: Inflacja i wyższe stopy procentowe spowolnią wzrost norweskiej gospodarki

Zapisz się do Newslettera

Akceptuję regulamin strony, oraz zapoznałem się z polityką oraz Rodo
LANGUAGE