– W kontekście nadzwyczajnego okresu na rynkach mocy ważne było, aby rząd dokonał dokładnego przeglądu zalet i wad obecnych zasad ustalania cen w różnych częściach rynku energii. Dlatego w lutym tego roku ustaliliśmy cenę energii elektrycznej, mówi Aasland.

Komisja ds. cen energii elektrycznej (Straumprisutvalet) została powołana w lutym 2023 roku. Komisji ekspertów przewodniczy dyrektor zarządzająca Inge Røinaas Gran w Sintef Energi. Głównym zadaniem komisji była ocena, jakie działania w perspektywie krótko- i długoterminowej mogą zapewnić odbiorcom energii elektrycznej niższe i bardziej przewidywalne ceny w ramach Porozumienia EOG.

Przeczytaj również: Opłaty komunalne w Oslo w 2024 roku

Powiedzieliśmy „nie” nowym zagranicznym kablom

– Rząd podjął działania w odpowiedzi na nadzwyczajną sytuację cenową. Ustanowiliśmy ważny program wsparcia energetycznego dla gospodarstw domowych i lepsze umowy o stałych cenach dla przedsiębiorstw. Ponadto wzmocniliśmy nasz system elektroenergetyczny, powiedzieliśmy „nie” nowym zagranicznym kablom i zaprezentowaliśmy nowe narzędzia zabezpieczające nasze dostawy energii, co daje większą kontrolę polityczną. Teraz ocenimy sprawozdanie komisji ds. cen energii elektrycznej i nie mogę się doczekać dalszych prac, mówi Aasland.

W raporcie komisja przedstawiła ocenę nadzwyczajnej sytuacji na rynkach energii w ciągu ostatnich dwóch lat oraz dokonała dokładnego przeglądu rynku energii w Norwegii. Komisja ostatecznie przeanalizowała szereg propozycji środków zarówno na rynku hurtowym, jak i detalicznym, które mają przyczynić się do stabilnych i konkurencyjnych cen.

Jak czytamy w raporcie komisji –  „Bez wystarczającego dostępu do energii nie da się osiągnąć konkurencyjnych cen. Jednak wszystkie projekty energetyczne wiążą się z kosztami, od kosztów czysto finansowych po interwencje naturalne i inne konflikty interesów”.

Polub nas na facebooku i udostępnij innym nasz post

Źródło: regjeringen

Przeczytaj również: Firmy transportowe jako współodpowiedzialne za dobre zabezpieczenie ładunku w transporcie

Esparcie Wataha integrasjon