List intencyjny sygnalizuje, że kraje ułatwią zwiększenie otwartości i przejrzystości poprzez przystąpienie do standardu, wprowadzenie zasad do prawa krajowego i możliwie najwcześniejszą wymianę istotnych informacji.

Norwegia będzie uczestniczyć w międzynarodowej umowie o wymianie informacji o kryptowalutach

Podpisanie umowy jest ważnym krokiem w procesie odkrywania ukrytych dochodów za granicą.

Wielostronne porozumienie o przystąpieniu do CARF zostanie prawdopodobnie otwarte do podpisu w 2024 roku. Dzięki tej umowie norweskie organy podatkowe będą otrzymywać informacje o transakcjach norweskich podatników kryptowalutami w serwisach wymiany walut.

Przeczytaj również: Program stażowy szansą na zatrudnienie

Podobnie norweskie służby wymiany muszą przekazywać norweskim organom podatkowym informacje dotyczące osób, spółek i innych podmiotów mających siedzibę za granicą. Informacje te będą następnie wymieniane z organem podatkowym w państwie, w którym podatnik ma miejsce zamieszkania.

Umowa opiera się w dużej mierze na tych samych zasadach i zasadach, co Common Reporting Standard (CRS). Pomoże również zapewnić, że CRS nie zostanie podważony poprzez przenoszenie wartości z tradycyjnych papierów wartościowych do aktywów kryptograficznych.

Polub nas na facebooku i udostępnij innym nasz post

Źródło: regjeringen

Przeczytaj również: Norwegia z najlepszym serem na świecie

Esparcie Wataha integrasjon