...
0
0
0
default avatar
Lukasz Pawlowicz
22.11.2017

Nav rejestracja bezrobotnych krok po kroku

Szacowany czas czytania: 2 minuty

Udostępnij tą informacje innym

Reklama
helsehjelp

Nav rejestracja bezrobotnych krok po kroku

Jak należy ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych?

Najpierw należy zarejestrować się jako osoba poszukująca pracy. Pomoc można otrzymać od NAV Kontaktsenter pod numerem 5555 3333.Ubiegający się o zasiłek powinien spełniać wymogi zgodnie z zasadami obowiązującymi.

Osoba ubiegająca się o zasiłek dla bezrobotnych musi udzielić NAV pewnych oraz rzetelnych informacji, które należy załączyć do wniosku. Muszą one być zgodne z faktem, i konsekwencje podania błędnych informacji lub ich zatajenia mogą być bardzo poważne.

Jeśli miało się przerwę w otrzymywaniu zasiłku. Która trwała do 52 tygodni, i chce się ponownie otrzymywać zasiłek. Z zasady należy ubiegać się o wznowienie zasiłku dla bezrobotnych. Jest to zawsze ta sama procedura.

Wniosek o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych można składać na tydzień przed pierwszym dniem całkowitego lub częściowego bezrobocia.

Informacje oraz film pochodzą ze strony Nav.

Nav rejestracja bezrobotnych krok po kroku

Dokumentacja dochodów

NAV zasięga normalnie informacji o dochodach od władz podatkowych.

W okresie od stycznia do połowy lutego należy udokumentować dochody za ubiegły rok przedkładając:

  • Roczne zestawienie płac i zaliczek podatkowych (Lønns- og trekkoppgave). Należy również przedłożyć odcinek pensji za miesiąc grudzień, na którym podane są łączne płace wypłacone w ciągu roku.
  • Roczne zestawienie świadczeń wypłaconych Ci przez NAV

Nav rejestracja bezrobotnych krok po kroku-Inne dokumenty, których załączenie może być potrzebne

Dla osób mających osoby na utrzymaniu lub obowiązek alimentacyjny

Esparcie Wataha integrasjon
  • Zasiłek rodzinny na dziecko można otrzymać tylko na dzieci poniżej 18 roku życia.
  • Jeżeli dziecko nie jest zarejestrowane w ewidencji ludności, trzeba załączyć jego akt urodzenia. Jeżeli dziecko przybyło do Norwegii niedawno i nie posiada jeszcze numeru ewidencyjnego, trzeba dodatkowo załączyć dokument potwierdzający miejsce jego zamieszkania.
  • Chcesz ubiegać się o zasiłek rodzinny na dziecko, które zamieszkuje w kraju podlegającym zasadom EOG i/lub Nordyckiej konwencji o zabezpieczeniu społecznym, musisz także dostarczyć akt urodzenia dziecka lub jego dokumenty adopcyjne. Twoim zadaniem jest przetłumaczenie tych dokumentów. Skontaktuj się z NAV, jeśli chcesz uzyskać więcej informacji.

Przeczytaj również nasz kolejny artykuł: Zmiany dotyczące zasiłków w Nav


Udostępnij tą informacje innym

Zapisz się do Newslettera

Akceptuję regulamin strony, oraz zapoznałem się z polityką oraz Rodo
LANGUAGE