Pogoda w:

Oslo

.
Dziś .
Jutro .
default avatar
Lukasz Pawlowicz
15.11.2018

Zasiłki socjalne w Norwegii, o których warto wiedzieć

Zasiłki socjalne w Norwegii są rozpatrywane i wypłacane przez NAV. Przysługują również norweskiej Polonii – pod warunkiem, że są członkami norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych. Do jednych z najczęściej pobieranych zaliczyć należy zasiłek rodzinny (norw. barnetrygd) oraz zasiłek chorobowy (norw. sykepenger). Warto pamiętać też o innych świadczeniach.

Zasiłki socjalne w Norwegii – sykepenger

Zasiłek chorobowy w Norwegii przysługuje każdemu pracownikowi, jest członkiem norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych. Ważny jest również dochód osiągany przez taką osobę – w ciągu ostatnich 4 tygodni musi wynosić minimum 0,5 G. Dla NAV ważną kwestią pozostaje również fakt, że sykepenger może przysługiwać o ile choroba lub uraz jest jedynym powodem niezdolności do pracy.

Co musisz robić w trakcie zasiłku?

Dla urzędu ważną kwestią jest podjęcie działań, które mają na celu przywrócić Twoją gotowość do pracy. Dlatego zobowiązany jesteś podjąć wszelkie kroki, które mają na celu powrót na rynek pracy. Jeżeli chorujesz dłużej, niż 8 tygodni, będziesz musiał przedłożyć w NAV dokumentację medyczną poświadczającą Twój stan.

Dowiedz się więcej o zasiłku chorobowym w Norwegii >>>

Zasiłki socjalne w Norwegii – barnetrygd

Barnetrygd jest zasiłkiem rodzinnym wypłacanym przez NAV. Przysługuje każdemu rodzicowi lub opiekunowi, który sprawuje pieczę nad dzieckiem poniżej 18. roku życia. Dodatkowo należy uzyskać dochód objęty składkami na ubezpieczenia społeczne, które są odprowadzane do norweskiego systemu socjalnego. Równie ważną kwestią jest fakt zameldowania z dzieckiem pod tym samym adresem.

Wysokość barnetrygd

Zasiłek rodzinny w Norwegii wypłacany jest w stałej i niezmiennej kwocie 970 NOK miesięcznie. Istnieje jednak możliwość zwiększenia wysokości tego świadczenia. Tzw. rozszerzony zasiłek przysługuje rodzicom, którzy samotnie wychowują swoje dzieci. Takie osoby mogą liczyć na dodatkowe 970 NOK miesięcznie, co w sumie daje kwotę 1 940 NOK każdego miesiąca.

Dowiedz się więcej o barnetrygd w Norwegii >>>

Zasiłki socjalne w Norwegii – uføretrygd

Zasiłki socjalne związane z chorobą lub trwałym obniżeniem zdolności do pracy to renta (norw. uføretrygd). Świadczenie to jest ważną częścią norweskiego systemu socjalnego. Ma ono na celu rekompensatę utraconych dochodów w wyniku pojawienia się choroby lub doznania trwałego uszczerbku na zdrowiu. Podstawowym warunkiem jest przynależność do norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych.

Wysokość renty

To, jaka wysokość renty zostanie Ci przyznana zależy od tego, w jakim stopniu jesteś niezdolny do pracy. NAV przyjmuje za wskaźnik bazowy 100% gotowości do pracy. Jeżeli utraciłeś możliwość zarobkowania w 40% to dostaniesz 60% renty. Przy czym pełna wysokość tego świadczenia pokrywa uzyskiwane dotychczas wynagrodzenie w 66%.

Dowiedz się więcej o rencie w Norwegii >>>

Zasiłki socjalne w Norwegii – gravferdsstønad

Warto pamiętać, że Polakom w Norwegii przysługuje również zasiłek pogrzebowy – pod warunkiem przynależności do norweskiego systemu socjalnego. Należy jednak pamiętać, że świadczenie to może zostać wypłacone wyłącznie w jednym kraju zrzeszonym w EOG. Dlatego warto zawczasu dowiedzieć się, jak wyglądają zasady przyznawania tego zasiłku w Polsce, a jak w Norwegii. Pozwoli nam to wybrać najkorzystnieje rozwiązania.

Wysokość zasiłku pogrzebowego

Wysokość zasiłku zależy od majątku, jakim dysponuje zmarły lub jego partner/współmałżonek. Uzyskać można maksymalnie 23 337 NOK. Przy czym co do zasady kwota ta wypłacana jest w przypadku zmarłych, którzy nie ukończyli 18. roku życia w momencie śmierci. Kwota zasiłku pomniejszana jest m.in. o wysokość majątku zmarłego, wypłaconych ubezpieczeń pośmiertnych itp.

Dowiedz się więcej zasiłku pogrzebowym >>>

Feriepenger

Wprawdzie feriepenger nie jest zasiłkiem socjalnym, niemniej warto omówić to świadczenie. W najprostszym rozumieniu jest to wynagrodzenie urlopowe wypłacane pracownikowi za jeden miesiąc urlopu. Nie jest to jednak dodatek do pensji! Wysokość feriepenger wynosi 10,2% rocznego wynagrodzenia brutto za poprzedni rok.

Dowiedz się więcej o feriepenger >>>

Zasiłki socjalne w Norwegii – co jest ważne?

Podstawową kwestią pozwalającą na ubieganie się o zasiłki socjalne w Norwegii jest przynależność od tutejszego systemu ubezpieczeń społecznych. Oferta zapomogów NAV jest szeroka i obejmuje wiele świadczeń, do których nie jesteśmy przyzwyczajeni. Wszelkie wnioski warto składać na czas, ponieważ czas ich rozpatrywania jest kluczowy dla uznania jego zasadności.

Warto skorzystać ze specjalistycznej pomocy

Jeżeli nie wiecie z jakiej pomocy socjalnej w Norwegii możecie skorzystać, warto skonsultować się z wyspecjalizowanymi firmami. Usługi pomocy dla Polaków świadczone są przez ATS Pomoc w Norwegii. Eksperci rozwieją wszelkie wątpliwości.

zasiłki socjalne w norwegiiATS Pomoc w Norwegii
+47 622 10 984
[email protected]

Oceń artykuł
0 / 5.0 0 ocen
default avatar
Lukasz Pawlowicz 15.11.2018

Dołącz do dyskusji

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *