UE reaguje na skandal NAV – co proponuje?

0

UE reaguje na skandal NAV. Komisja Europejska zostaje wciągnięta w skandal NAV.  Przewodniczący ESA Bente Angell-Hansen potwierdza, jasno i wyraźnie, że Komisja Europejska jest teraz zaangażowana w prace nad skandalem NAV. Zadanie ESY? Musi przede wszystkim zapewnić równe traktowanie obywateli Norwegii, jak i całej UE w kwestiach wsparcia społecznego i bezpieczeństwa społecznego. ESA jest organem monitorującym i sprawdza czy kraje takie jak właśnie Norwegia, Islandia przestrzegają zasad bezpieczeństwa  wewnętrznego i pracy urzędów państwowych. Jeśli zaobserwują jakieś nieprawidłowości muszą działać. Dla przypomnienia problem dotyczy niesłusznie nałożonych kar na świadczeniobiorców mieszkających poza Norwegią. 

UE reaguje na skandal NAV – równe prawa dla wszystkich

Angell-Hansen prezes ESA w rozmowie dla VG mówi wprost: ” Wspólne zasady EOG mają tę zaletę, że wszyscy mieszkający na obszarze EOG powinni być traktowani jednakowo. Osoba fizyczna uzyskuje prawa, nawet jeśli mieszka i pracuje w kraju innym niż jej kraj rodzinny. I to dobrze.”

Skala problemu może być naprawdę duża i dotyczyć nie tylko samych mieszkańców Norwegii, ale też wszystkich obywatelii UE. Problemy z wypłacaniem świadczeń to nie jest problem niestety jednostkowy. Poza tym nie mieszkamy już w jednym miejscu, zmieniamy kraje zamieszkania – również i tam mamy prawo do korzystania z przysługujących nam świadczeń.

Czy ESA spełnia swoje działanie?

Zdaniem ekspertów fakt, że NAV niesłusznie nałożył kary (w tym kary więzienia) jest sporą porażką tego organu , jako monitorującego. Do KOmisji Europejskiej został sporządzony list z prośbą, aby wszysykie ofiary pokrzywdzone przez NAV otrzymały należne im odszkodowanie.

Sprawa w toku!

UE reaguje na skandal NAV. Do 3 grudnia NAV ma czas, aby wysłać Komisji Europejskiej specjalny raport dotyczący prac mających na celu naprawę tej sytuacji. Słowa wyjaśnienia są tutaj niezbędne, ponieważ niektóre osoby pokrzywdzone zgłaszały się nawet nie do NAV, ale do samej siedziby ESA.  Mamy nadzieję, że sprawa w niedalekiej przyszłości się wyjaśni z pozytywnym dla wszystkich skutkiem. Będziemy śledzić ten temat. Szerzej samą sytuację przedstawiliśmy w publikacji: Odbiorcy pomocy społecznej – niesłuszne kary!