Emerytura w Norwegii-z nami jest to proste

0

EMERYTURA W NORWEGII

Pełne świadczenie emerytalne wypłacane jest osobom, które ukończyły 67 lat.
W Norwegii jest również możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę po ukończeniu 62 roku życia, jednak wtedy świadczenie jest znacznie pomniejszone.

Warunkiem do otrzymania emerytury jest również minimum 3 letni okres członkostwa w norweskim systemie emerytalnym. Im później decydujesz na przejście na emeryturę, tym wyższe jest świadczenie. Na emeryturę można pracować od 13. do 75. roku życia.

Wyliczenie wysokości świadczenia jest sprawą indywidualną zależną od długości członkostwa w systemie emerytalnym, wieku, składek ze wszystkich prac i wszystkich krajów, w których się pracowało po ukończeniu 16 roku życia, dodatkowych składek prywatnych i od pracodawcy, stanu cywilnego i sytuacji rodzinnej.

Norweski system emerytalny składa się z trzech filarów:

  1. Emerytura z Folketrygden – systemu ubezpieczeń społecznych. Prawo do tej emerytury ma każdy, kto osiąga wiek emerytalny.
  2. Tjenestepensjon – emerytura z obowiązkowych programów pracowniczych od firmy, w której się pracowało/pracuje. Jeśli chcesz się dowiedzieć, do jakich programów pracowniczych należysz skontaktuj się ze swoim pracodawca. Pracodawca jest zobowiązany do udzielenia Ci tej informacji.
  3. Własne oszczędności.

Poza dochodem z pracy i własnej działalności gospodarczej, do emerytury zaliczaj się również zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek chorobowy i rehabilitacyjny, renta i zasiłek pielęgnacyjny.

EMERYTURA W NORWEGII

Możesz łatwo sprawdzić swój kapitał emerytalny poprzez logowanie na stronę NAV, zakładka Din PENSJON. Można również w przybliżeniu obliczyć swoja emeryturę i sprawdzić, kiedy najwcześniej możesz ja wybrać.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz się dowiedzieć więcej lub potrzebujesz pomocy w złożeniu wniosku.

E-mail:
[email protected]
Telefon:
+47 69 01 79 71

Przeczytaj również o prawie w pracy