Zarobki w Norwegii 2019-Najwyższy wzrost

0

Zarobki w Norwegii 2019 najnowsze informacje z urzędu statystycznego SSB

Średnie miesięczne wynagrodzenie  na ekwiwalent pełnego czasu pracy  we wrześniu 2019 r. Wyniosło około 47 300 NOK, co wskazuje na wzrost o nieco poniżej 1700 NOK, czyli o 3,7 procent od września 2018 r., Pokazują nowe dane ze statystyk wynagrodzeń.

W tym samym okresie wzrost uzgodnionego wynagrodzenia miesięcznego wyniósł 3,6 procent, z nieco ponad 43 100 we wrześniu 2018 r. Do prawie 44 700 NOK we wrześniu 2019 r. Wzrost płac był zatem najwyższy od kilku lat.

Najwyższy poziom płac 

Branże o najniższym wzroście płac mają znaczące różnice w poziomie płac, dlatego wzrost mierzony w NOK jest inny i wynosi od  1 100 NOK, do 1 900 w zależności od branży. 

Rysunek 1

Ryc. 1. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie i względna zmiana według gałęzi

Zarobki w Norwegii 2019

Jak pokazano na rysunku 1, branże wydobywcze, które obejmuje wydobycie ropy i gazu, jest głównym przemysłem o wyraźnie najwyższym poziomie płac, ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem we wrześniu 2019 r. W wysokości 74 600 NOK. Przemysł odnotował także największy wzrost liczby  miejsc pracy  (warunków pracy), wynoszący 6,6 procent.

W głównym przemyśle o najniższym poziomie wynagrodzenia, koszty i obsługi miesięczne wynagrodzenie wzrosło z 31 300 NOK w 2018 r. Do nieco ponad 32 500 NOK w 2019 r., Co oznacza wzrost o 1200 NOK, czyli 3,9 procent.

Ponadto wzrost płac w głównych gałęziach przemysłu był stosunkowo jednorodny. W produkcji i sprzedaży detalicznej wzrost naprawy pojazdów silnikowych wyniósł 3,4 procent, w budownictwie wzrost o 3,1 procent, podczas gdy w edukacji oraz w służbie zdrowia i usługach społecznych 3,6 procent.
Wszystkie z nich doświadczyły silniejszego wzrostu płac niż w poprzednim roku, a największy wzrost nastąpił w szkolnictwie, gdzie wzrost płac wzrósł o 1,1 punktu procentowego.

Rogaland ma najwyższy wzrost płac

Drugi rok z rzędu Rogaland jest regionem o najwyższym wzroście płac, ze wzrostem z około 48 300 NOK przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2018 r. Do nieco poniżej 50200 NOK w 2019 r., Co stanowi wzrost o 4 procent.

Rozsądnie jest widzieć ten wzrost w stosunku do poziomu płac i wzrostu liczby miejsc pracy w przemyśle wydobywczym, jak przedstawiono powyżej, ponieważ około połowa miejsc pracy znajduje się w Rogaland. Dla porównania miesięczne wynagrodzenie wzrosło o 3,2 procent w trzech województwach o najniższym rocznym wzroście: Akershus, Aust-Agder i Vestfold.

Rysunek 2

Ryc. 2. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie i zmiana względna, według powiatów. 2019

 

Jak pokazuje rysunek 2, Oslo ma najwyższy poziom wynagrodzeń wśród powiatów, ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem około 53 400 we wrześniu 2019 r. Tutaj wzrost wynagrodzeń wyniósł 3,9 procent, czyli mniej niż 2000 NOK, od września 2018 r. Oppland, gdzie najniższy poziom wynagrodzeń, wynosi Średnie miesięczne wynagrodzenie we wrześniu 2019 r. Było nieco poniżej 42 100 NOK, co stanowi wzrost o 3,4 procent w porównaniu z rokiem poprzednim.

W województwach najwyższe poziomy płac mają często większe gminy, mierzone liczbą miejsc pracy. W Rogaland Sola jest gminą o najwyższym miesięcznym wynagrodzeniu. Tam średnia pensja wzrasta z nieco poniżej 56 900 NOK we wrześniu 2018 r. Do nieco ponad 59 300 NOK we wrześniu 2019 r., Co stanowi wzrost o 4,3 procent. Jednocześnie liczba miejsc pracy wzrasta o 8,6 procent, do około 27 750, co oznacza, że ​​Sola w znacznym stopniu przyczynia się do rozwoju płac w całym województwie. 

Największy wzrost płac w administracji miejskiej

Dane dotyczące płac z podziałem na sektory pokazują, że poziom wynagrodzeń jest najwyższy w rządzie centralnym, gdzie średnie miesięczne wynagrodzenie we wrześniu 2019 r. Było nieco niższe niż 51 300 NOK.

W sektorze prywatnym miesięczne wynagrodzenie wynosiło jednocześnie 47 800 NOK, podczas gdy w administracji miejskiej było to nieco poniżej 43 300 NOK.

Nauczyciele o najwyższym wzroście płac 

Roczny wzrost średnich miesięcznych wynagrodzeń był najsilniejszy w zawodach akademickich i wojskowych, o 4,4 procent, z nieco ponad 50 700 NOK we wrześniu 2018 r. Do około 53 000 NOK w tym samym okresie następnego roku.

Najsłabszy wzrost odnotowano wśród firm sprzątających, pracowników pomocy itp., W których płace wzrosły z nieco ponad 32 600 NOK do około 33 600 NOK, co stanowi wzrost o 3 procent. Mają najniższy poziom wynagrodzenia wśród grup zawodowych. Rysunek 3 pokazuje poziom wynagrodzenia i zmianę dla wszystkich grup zawodowych.

Rycina 3

Rycina 3. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie i zmiana względna według grup zawodowych

Zarobki w Norwegii 2019 Nauczyciele

W przypadku zawodów, mierzonych liczbą warunków pracy z wynagrodzeniem, nauczyciele w odnotowali największy wzrost wynagrodzeń w ciągu roku (4,7 procent). Tutaj poziom wynagrodzeń wzrósł z 39.300 NOK we wrześniu 2018 r. Do prawie 41.200 NOK we wrześniu 2019 r. Również pielęgniarki ze wzrostem wynagrodzeń o 4,5 proc. Oraz pozostały personel pielęgniarski o 4 proc. doświadczył silnego wzrostu płac.

Porównaj do swoich zarobków.

Dyrektorzy generalni mieli najsłabszy wzrost płac wśród zawodów, z rocznym wzrostem o 2,7 procent. Mają one stale wysoki poziom wynagrodzeń, a wzrost wzrósł z nieco ponad 78 100 NOK we wrześniu 2018 r. Do prawie 80 300 NOK we wrześniu 2019 r.
Menedżerowie, z kolei kierowcy ciężarówek oraz pracownicy sklepów byli również jednym z głównych zawodów o najniższym wzroście płac w ciągu roku. , odpowiednio 2,8 procent dla pierwszych dwóch i 3 procent odpowiednio dla tych drugich.

Najwyższe miesięczne zarobki w Norwegii w 2019:

 1. Kierownik w przemyśle naftowo-gazowym: 112 040 koron
 2. Pośrednik w branży handlowej/marynistycznej: 111 190 koron
 3. Broker finansowy: 99 630 koron
 4. Kierownik w administracji państwowej: 97 940 koron
 5. Kierownik w branży finansowej i ubezpieczeniowej: 95 160 koron
 6. Pilot: 90 190 koron
 7. Dyrektor ds. finansowych bądź ekonomicznych 87 420 koron
 8. Kontroler ruchu lotniczego 86 980 koron
 9. Geolog lub geofizyk: 86 560 koron
 10. Lekarz specjalista: 85 180 koron
 11. Dyrektor ds. badań naukowych i rozwoju 81 720 koron
 12. Inżynier budownictwa 81 570 koron
 13. Sędzia 81 290 koron
 14. Dyrektor ds. administracji 80 250 koron
 15. Kierownik działu personalnego 79 420

źródło SSB

Przeczytaj również- https://wataha.no/2019/11/21/wysokie-wynagrodzenia-w-przemysle-naftowym/